Gode kunde, vel overstått sommerferie

Prisjusteringer

Som følge av økte innkjøpspriser på råvarer og lønnsjustering har vi måttet justere på våre priser. Vi har ikke justert prisene siden 2019 og derfor blir prisøkningen nå på 5-8 %.  Den nye prislisten ligger i toppmenyen.

Endringer i oppsett

Renseanlegg for gråvann har vi nå endret slik at vi anbefaler at det benyttes separate kummer for slamavskilleren og biofilteret. Dette er for å optimalisere spredningen over biofilteret og det blir bedre med en sylindrisk stående kum.

Kombitanken for hytte uten innlagt strøm forblir uendret.

Støtbelastere

I de større støtbelasterne har vi nå satt Pedrollo TOP 5 som standard pumpe. Dette er basert på erfaring og det er viktig at dere som kunde oppgir nøyaktig løftehøyde og infiltrasjonsareal slik at valg av pumpe blir riktig dimensjonert. For større arealer og løftehøyder beregner vi pumpe og vi har spesialpumper opp til store dimensjoner.

Høsten

Vi forventer en travel høst og ber derfor om at bestillinger blir gjort så tidlig som mulig. Det kan by på utfordringer for oss å holde tilstrekkelig lager av standardprodukter og det vil kunne bli noe leveringstid på større tanker og spesialproduksjoner.

Provisjoner og rabatter

Vi strammer noe inn på rabatter og provisjoner og belønner de som handler mest med oss. De beste betingelsene får de som kjøper hele lass og bestiller på e-post.

Ved oppsett av tilbud for hver bestilling reduseres provisjonene da dette medfører ekstraarbeid for oss.

Ta kontakt om du har spørsmål så svarer vi så godt vi kan.

Vi ser frem til å høre fra dere