Koronatiltak


 I Sel kommune er vi relativt hardt rammet av Korona viruset og forberedt på at viruset vil kunne ramme oss. I den grad vi er bekymret er det karantenereglene som kan begrense produksjonskapasiteten i lang tid fremover. Foreløpig har vi rikelig på lager av 2, 4, 7, 9,5 og 12 m3 slamavskillere i tillegg til samletanker i tilsvarende størrelser. Normalt skal dette lagret holde til godt over sommeren.

Vi organiserer oss nå slik at vi skal være i stand til å effektuere bestillinger og levere ut varer selv om vi skulle få produksjonsstopp. Det skal derfor være mulig å bestille og få levert våre produkter fortløpende. Vi vil også forsøke å organisere oss i team slik at vi ikke risikere at hele staben skal bli satt ut på en gang.

Vi må naturligvis ta forbehold om levering av råvarer og deler fra våre leverandører. Vi har tett dialog med disse og forståelse for at dette ikke skal bli noe problem annet enn eventuelle forsinkelser.

For besøkende vil vi tilrettelegge for smittefrie møter. Vi ber alle både kunder og leverandører om å avtale møter og besøk i forkant mens dette står på.

Vi ønsker dere lykke til med utfordringene fremover og vi vil strekke oss langt for å holde hjulene i gang både for leverandører og kunder.