Kjøresterk installasjon

Anvisninger for kjøresterk installasjon av sylindriske tanker

nKjoresikkerGRØFT:
Størrelsen på grøften er avhengig av grunnens sammensetning og egenskaper. Grunnen i grøften må være bæredyktig og tåle trykket fra oppfylt tank uten at det oppstår setninger.

Tankens plassering og grøften sin minimumsstørrelse fremgår av figuren.

Betongplatens størrelse må være min 150 mm tykt og så stor at den går min 500 mm utover tankens største lengde og bredde.

Betongdekket armeres med armeringsnett K257 (maskeåpning 150 X 150mm, tråddiameter 7 mm) eller bedre. Armeringsnett innstøpes 30 mm fra underkant av betongdekket og med minst 2 masker overlapping.

Over platen plasseres betongring(er) / kjegle og kjøresterkt lokk. Denne må ikke hvile på selve tanken. (Se nederste figuren)

Minimum overdekningshøyde over topp av tanken skal være 600mm inkl. 150mm betong.

 

FYLLMASSER:
Bruk grus med kornfordeling 3 -15 mm eller natursingel (elvegrus) med kornfordeling 2-20 mm. Ved bruk av mekanisk knust stein skal denne være i fraksjoner fra 8- 11 mm. Det må benyttes fyllmasser som er fri for organisk materiale, leire, slagg og steiner.

Ved frost må fyllmassen være fri for is og snø.