Monteringsanvisning

Transport-, lagring- og monteringsinstruks

Transport og lagring:

Tanken skal løftes etter løfteører med egnede stropper. Tanken skal behandles skånsomt. Påse at tanken ikke står på eller slepes mot skarpe gjenstander og at tanken ikke blir deformert så som slag og støt. Mottaker må kontrollere tanken ved lossing.

Montering:

  • Undersøk om det finnes skader på tanken før montering.
  • Kontroller at lokket er sikret med nøkkelring
  • Tanken plasseres på et 200mm sandskikt og avstemples (200mm fyllmasse) mot setninger, skal pakkes godt rundt tanksidene. Spesielt under og rundt tankens nedre kvartsirkel. Det skal stampes lagvis hvor hvert lag utgjør 250mm.
  • Grøften må tørrlegges før fylling og komprimering av sandskiktet under/rundt tanken.
  • Grunnen i grøften skal tåle en full tank uten at det oppstår setninger.
  • Slamavskillere må fylles med vann til utløp før bruk og overfylling av masse.
  • Utløpet er røret som stikke ut av tanken (slamavskiller)
  • For å sikre mot oppdrift se egen instruks om forankring.
  • Tanken tåler ikke trafikkbelastning. Utsettes den for en slik belastning, må avlastningsplate eller mur benyttes.
  • Ved bruk av betongringer må vekten fordeles utover i terrenget.
  • Test anlegget før overfylling.
  • Overfylling av masse må ikke overstige 1m.
  • Ved nedgraving i udrenert grunn begrenses dybden til 1m over innløp (70 cm over tank).
  • Anlegget må etableres frostfritt. Isolasjonsbehovet må vurderes ut fra lokale forhold. Ref. Va-miljøbølad nr 59, punkt 4.10

Fyllmasse til tank:

Fyllmasse som kan vaskes bort må ikke benyttes. Det skal ikke benyttes matjord, leire, steinstøv eller fin naturgrus. Som fyllmasse brukes:

   • Selvkomprimerende singel 8-11mm
   • alt. natursand  3-15mm
   • alt. knust grus 3-15mm

Avvik fra denne instruksen er uten ansvar for produsent.

NB! Denne instruksen er pålimt hver tank.

Overfylling av masse:

monteringstank