TRANSPORT-, LAGRING- OG NEDSETTINGS-INNSTRUKS FOR STORE TANKER (20m3 +)S

NEDSETTING AV STORE GLASSFIBERTANKER.

Riktig behandling og nedsetting er avgjørende for bæreevne til tankene. Bruk av feil fyllmasser, manglende stamping/pakking inn under tank, mangelfullt grunnarbeid eller uforsiktig behandling kan forårsake deformasjoner og skader som kan gi redusert levetid for tanken og i ytterste konsekvens kan tanken kollapse. Ved feil nedsetting av tanken vil Fiberprodukt as ikke kunne stå inne for ansvar eller garanti for tanken.

For store tanker benyttes åpne biler og lasting/lossing utføres med kran. Det skal benyttes stropper rundt tanken for løfting av tanken. Bruk aldri vaier eller kjetting som kan påføre tanken skade. Unngå videre transport med gravemaskin eller annet uegnet transportmiddel.

Tanken skal ikke utsettes for støt eller slag og den skal transporteres og lagres på egnet område som er plant og uten skarpe steiner eller gjenstander hvor den kan utsettes for skade.

Vi anbefaler at det benyttes egen transportør eller at denne bestilles via Fiberprodukt. Når tanken hentes på Otta, eller ved levering på anleggssted signerer mottaker for skadefri tankoverlevering. Dersom det er synlige skader på tanken så kontaktes leverandøren umiddelbart.

Tanker skal aldri løftes med innhold.

GRØFT OG PLASSERING AV TANK

Grøften graves ut og underlaget komprimeres slik at det etableres et bærekraftig. Deretter legges et 200 mm sandsikt som komprimeres slik at underlaget blir stabilt og tåler belastningen av full tank. Grøften må graves tilstrekkelig vid, slik at det blir plass til å stampe innunder tanken ved påfylling av fyllmasse.

Dersom grunnen ikke lar seg stabilisere skal det støpes plate i bunnen av grøften, se beskrivelse. Også når tanken legges på støpt plate skal det legges sandsikt på 200 mm mellom tank og plate. Fyllmassene tilføres gradvis langs hele tanken og det skal stampes eller komprimeres godt innunder og rundt tanken. Spesielt sårbart opp under tanken og enden og her må det unngås luftlommer i massene. Fyllmassen skal legges med overdekning på 200 mm over tanken. Over dette kan stedlige masser benyttes.

FYLLMASSE

Det må benyttes fyllmasser som er fri for organisk materiale, leire, slagg og steiner.

Pukk (knuste masser) 8-22 mm eller singel inntil 8-25 mm

Ved frost må fyllmassen være fri for is og snø.

NEDSETTING I LØSE MASSER OG HELLENDE TERRENG.

Ved nedsetting i grøfter med ustabile masser skal det sikres slik at massene ikke raser ut, og mot setninger i terrenget. Dette må prosjekteres og beregnes ut fra stedlige forhold. Det kan være påkrevd med støttevegger og utskifting av masser.   

OVERDEKNING

Tankene skal sette ned med minimum 50 cm overdekning og maks 100 cm. Dersom tanken skal sette dypere enn 100 cm skal det avklares med produsenten.  

NEDSETTING AV FLERE TANKER

Dersom det settes flere tanker ved siden av hverandre skal avstanden være minimum 100 cm og det skal vises særlig hensyn til gradvis påfylling av masse.  

FORANKRING

Hvis grunnvannet er høyt, eller kan bli høyt, og overfyllingen ikke er tilstrekkelig til å motstå oppdrift som kan forekomme, må tanken forankres.

Bånd og låseanordninger skal være av ikke korroderende materiale. Det skal benyttes forankringsbånd med min. bredde 50 mm. og en bruddstyrke i U form på 8 tonn. Tanken kan forankres til betongsklosser i en størrelse på minimum 500 * 500mm og en tykkelse på 150mm.

Ved høyt grunnvann må overfylling av tank ikke overstige 1000mm fra innløp tank til terreng. Oppfylling omkring tanken og forankringsplatene skal det brukes drenerende masse som:
Selvkomprimerende singel 8-11 mm, alternativt natursand på 3-15mm, alt. knust grus 3-15mm.
Det er meget viktig at det er fylt masser rundt tanken før den blir utsatt for oppdriftsbelastning.
Den innlaminerte monteringsanvisningen skal følges (monteringsanvisningen for transport- lagring- og monteringsinstruks).

Forankring liggende tank

Hel betongplate

Tanken kan forankres i armerte betongplater, helplate eller fjell, se skisser. Forankringsbånd slås om tanken og festes i bøylene som er støpt fast i betongen. Tanker med mer enn to forankringsbånd skal ha et bånd ved hver ende, øvrige bånd plasseres slik at avstanden mellom hvert bånd er lik.
Selv om tanken forankres til betongplate, skal det alltid være et minst 200mm tykt underlag av grus mellom tank og plate. Vi anbefaler helplate hvis tanken ikke kan forankres i fjell.

Forankringsbøyler støpes inn i platen under armeringen iht forankringsanvisningen. Strekkfisken festes til forankringsbøylen og forankringsbåndene føres over tanken og festes til bøylen på motsatt side. Strammes til med strekkfisk. Se forankringsanvisning;

BETONGPLATE UNDER TANKEN

Betongplaten skal være armert og min 150 mm tykk. Den skal være 300 mm bredere på hver side, og tilsvarende i endene. Platen blir da 600 mm bredere enn tankens diameter og 600 mm lengre.

KJØRESTERK INSTALLASJON

Dersom nedsatt tank kan bli belastet av trafikk skal det etableres kjøresikker installasjon. Dette må prosjekteres og utføres av fagfolk.

Kloakkpumpekum FDVS

750 liter kum, Ø:900, H:1400.

Pumpe: Pedrollo Tritus TRm1.1 avløpspumpe med kontrollboks

  • Koblingsfot og gaidrør
  • Tilbakeslagsventil

Drift og vedlikehold.

  • Lokk til Tankene må sikres. Ulykker har skjedd pga dårlig sikrede lokk.
  • Anlegget må ikke belastes av kjøretøy.
  • Årlig kontroll og rengjøring av pumpe og vippe.
  • Funksjonstest pumpe og eventuell nivåalarm.

Se også instruksjoner for Transport- lagring og monteringsinstruks,  Kjøresterk innstallasjon og Forankringsanvisning

Leveringsklare glassfibertanker på lager.S

Fiberprodukt as produserer glassfibertanker i egen fabrikk på Otta i Gudbrandsdalen. Her har vi i dag 9 distriktsarbeidsplassers og vi har mål om å skape flere. Vi har en dyktig stab som har vært med over flere år og sørger for kvalitet på varene vi leverer. Om eller når vi gjør feil retter vi opp dette så snart som mulig da vi setter stor pris på kundene våre.

Vinteren står for døra.

Vi har leveringsklare slamavskillere, pumpekummer, støtbelastere og infiltrasjonsanlegg i alle størrelser opp til 12 m3 og kan levere på kort tid. Vi leverer manifold med ferdigboret 32 mm rør og rørdeler. Kort sagt full pakke. Se også informasjon om våre gråvannsanlegg https://www.fiberprodukt.no/produkter/kombitank/ Vi leverer også med separate filterkummer med trykkbelastet dysespredning.

Store tanker og anlegg.

Vi har kapasitet for å produsere slamavskillere, drikkevannstanker, brannvanntanker og kloakktanker i størrelse opp til 100 m3 med rask levering. (noe leveringstid må påventes da vi kun produserer 2 om gangen av slike tanker.

Håper å høre fra dere og ønsker dere en god og travel høst.

Gode kunde, vel overstått sommerferieS

Prisjusteringer

Som følge av økte innkjøpspriser på råvarer og lønnsjustering har vi måttet justere på våre priser. Vi har ikke justert prisene siden 2019 og derfor blir prisøkningen nå på 5-8 %.  Den nye prislisten ligger i toppmenyen.

Endringer i oppsett

Renseanlegg for gråvann har vi nå endret slik at vi anbefaler at det benyttes separate kummer for slamavskilleren og biofilteret. Dette er for å optimalisere spredningen over biofilteret og det blir bedre med en sylindrisk stående kum.

Kombitanken for hytte uten innlagt strøm forblir uendret.

Støtbelastere

I de større støtbelasterne har vi nå satt Pedrollo TOP 5 som standard pumpe. Dette er basert på erfaring og det er viktig at dere som kunde oppgir nøyaktig løftehøyde og infiltrasjonsareal slik at valg av pumpe blir riktig dimensjonert. For større arealer og løftehøyder beregner vi pumpe og vi har spesialpumper opp til store dimensjoner.

Høsten

Vi forventer en travel høst og ber derfor om at bestillinger blir gjort så tidlig som mulig. Det kan by på utfordringer for oss å holde tilstrekkelig lager av standardprodukter og det vil kunne bli noe leveringstid på større tanker og spesialproduksjoner.

Provisjoner og rabatter

Vi strammer noe inn på rabatter og provisjoner og belønner de som handler mest med oss. De beste betingelsene får de som kjøper hele lass og bestiller på e-post.

Ved oppsett av tilbud for hver bestilling reduseres provisjonene da dette medfører ekstraarbeid for oss.

Ta kontakt om du har spørsmål så svarer vi så godt vi kan.

Vi ser frem til å høre fra dere

KoronatiltakS


 I Sel kommune er vi relativt hardt rammet av Korona viruset og forberedt på at viruset vil kunne ramme oss. I den grad vi er bekymret er det karantenereglene som kan begrense produksjonskapasiteten i lang tid fremover. Foreløpig har vi rikelig på lager av 2, 4, 7, 9,5 og 12 m3 slamavskillere i tillegg til samletanker i tilsvarende størrelser. Normalt skal dette lagret holde til godt over sommeren.

Vi organiserer oss nå slik at vi skal være i stand til å effektuere bestillinger og levere ut varer selv om vi skulle få produksjonsstopp. Det skal derfor være mulig å bestille og få levert våre produkter fortløpende. Vi vil også forsøke å organisere oss i team slik at vi ikke risikere at hele staben skal bli satt ut på en gang.

Vi må naturligvis ta forbehold om levering av råvarer og deler fra våre leverandører. Vi har tett dialog med disse og forståelse for at dette ikke skal bli noe problem annet enn eventuelle forsinkelser.

For besøkende vil vi tilrettelegge for smittefrie møter. Vi ber alle både kunder og leverandører om å avtale møter og besøk i forkant mens dette står på.

Vi ønsker dere lykke til med utfordringene fremover og vi vil strekke oss langt for å holde hjulene i gang både for leverandører og kunder.

Leveringsklare glassfibertanker til konkurransedyktige priserS

Vi har leveringsklare Slamavskillere i størrelse fra 1 – 12 m3 på lager på Otta. Leveres gjerne med støtbelaster, manifold og komplette infiltrasjonspakker. Vi kan være behjelpelig med å dimensjonere slamavskiller, pumpekum, pumper og tilbehør. Vi organiserer frakt og levering!

Større tanker produserer vi fortløpende på bestilling ved vår fabrikk på Otta. Gråvannsanlegg, drikkevannstanker, brannvannstanker, pumpekummer og spesialproduksjoner produseres på bestilling. Vi fører også lager av samletanker opp til 12 m3.

Kontakt oss gjerne for et uforpliktende tilbud.

Fiberprodukt er lokalisert på Otta i Gudbrandsdalen beliggende sentralt mellom Oslo, Trondheim og Bergen.  Vi er en norsk, familieeid produsent av glassfibertanker som bidrar til distriktsarbeidsplasser og lokal verdiskapning. Fabrikken har eksistert siden 1980-tallet og har i dag 8 ansatte og en omsetning på 12 mill kroner. Vi produserer i nye (2011) fabrikklokaler med høyt fokus på arbeidsmiljø og trivsel. Vi har et nettverk av lokale transportører som leverer våre varer ut i hele landet fra Kristiansand i sør til Skaidi i nord.

Høsten står for døren..S

Mye skal i bakken og på plass før vinteren igjen er her. Vi har produsert opp store lager med slamavskillere, støtbelastere, pumpekummer og tette tanker så det skal ikke være oss det henger på for å få jobben gjort. Vi bestiller frakt og leverer til gode priser på kort varsel i Sør-Norge.

Noe av lageret august 19.

Komplette infiltrasjonspakker til svært gunstige priser.

Vi leverer slamavskiller, støtbelaster, manifold, ferdigboret 32 mm rør med unioner og endekapper, peilerør, nivåvakter og kort og greit alt som hører med i ett komplett anlegg. Vi dimensjonerer pumper og pumpekummer på grunnlag av prosjektering (infiltrasjonsareal).

Se mer her

Infiltrasjonsareal med 6 grøfter

Slamavskiller med integrert støtbelaster.

Vi har nå utviklet denne løsningen slik at vi får større pumpevolum uten at det oppstår strømningsproblemer mellom kamrene. Vår 4 m3 slamavskiller med integrert støtbelaster yter nå støtvolum fra 140 – 330 l/min og dekker  infiltrasjonsarealer opp til 110 m2.

Med den nye løsningen får vi også en prisgunstig modell som kommer med en veiledende pris på kr 19 660,- .

Vannsisterner og tanker over 12 m3 produserer på bestilling med korte leveringstider.

Send oss gjerne en uforpliktende forespørsel.

Deler av lageret august 19