Fordelingskum

Fordelingskum med justerbar V-overløp til infiltrasjonsanlegg for spredt bebyggelse.

Vi leverer store og små  infiltrasjonsanlegg bestående av slamavskiller med etterfølgende fordelingskum. Når det er påkrevd med flere enn 2 utløp til infiltrasjon så er den foretrukne løsningen å bruke støtbelastet spredning (VA-Miljøblad nr 59, Lukkede infiltrasjonsanlegg for sanitært avløpsvann) . Kontakt oss gjerne for informasjon om våre støtbelastere og pumpealternativer.

Pumpekum kan leveres etter behov.

nfordelingskumv

Fordelingskum sett ovenfra. Justerbar V-overløp

nFordelingskumMedV

V-overløpene kan enkelt justeres fra bakkenivå. Fordelingskummen er norskprodusert og leveres som standard med 2, 3, 4 og 5 justerbare V-overløp. Større kummer produseres på bestilling.