Komplett Infiltrasjonsanlegg

Vi leverer komplette anlegg for trykkinfiltrasjon etter VA-Miljøblad nr 59. Valg av løsning bestemmes av antall pe , brukstid og grunnforhold. Vi setter sammen pakke på grunnlag av prosjektering.

Pakkeløsninger består av:

  • Slamavskiller
  • Støtbelaster
  • Infiltrasjonspakke
    • Manifold i PE
    • Klargjorte 32mm infiltrasjonsrør
    • Unioner og endekapper

Eksempel til 1 boligenhet (5 pe)

4m3 slamavskiller

Støtbelaster 0,75m3 med Pedrollo Top 3 pumpe

Infiltrasjonspakke 2 til to grøfter opp til 24 meter.

Veiledende pakkepris: 38 890,-

Priser på andre størrelser finner du her.

 

Infiltrasjon med manifold og infiltrasjonsrør
Infiltrasjonsanlegg med manifoil med 6 forgreininger til 72 m2 infiltrasjonsbasseng.