Infiltrasjon

Infiltrasjonsanlegg anbefales av Nibio (Norsk Institutt for Bioøkonomi) da det er den beste avløpsløsningen som er både driftssikker og som krever lite tilsyn. Disse anleggene er ofte den rimeligste løsningen for å tilfredsstille kommunale krav.

Etablering av infiltrasjonsanlegg forutsetter selvdrenerende jordmasser med evne til å holde tilbake aktuelle forurensningsstoffer. Person eller selskap med hydrologisk kompetanse skal foreta grunnundersøkelser og vurdering av forurensningsmessige konsekvenser før arbeid iverksettes.  Kostnaden på dette arbeidet varierer og ofte vil rørlegger eller maskinentreprenør kunne utføre undersøkelsene.

Fiberprodukt tilbyr hele løsningen slik at du får slamavskiller, støtbelaster og Infiltrasjonpakke etter kravene i Miljøblad 59 – 2016 med manifoil og 32 mm rør.

Infiltrasjonsanlegg med manifoil med 6 forgreininger til 72 m2

Infiltrasjonsanlegg med manifoil med 6 forgreininger til 72 m2

 

Oppbygging/ Virkemåte av Infiltrasjonsanlegget.

Et infiltrasjonsanlegg kan bestå av følgende hovedkomponenter:

  • Slamavskiller (første rensetrinn)
  • Støtbelaster (pumpekum)
  • Manifoldrør
  • Infiltrasjonsrør

Alternativt tilbyr vi også infiltrasjonskassetter fra VA Systemer

For mer informasjon om infiltrasjonsanlegg: Les mer