Kombitank

Alternativ for bolig  og fritidshus for rensing av gråvann!

En løsning for  bolig og hytte i spredt bebyggelse kan være å splitte svartvann til tett tank, fortrinnsvis med sparetoalett, og benytte vår kombitank for gråvannsbehandling. Kombitanken består av en del slamavskiller og en del biofilter. Kombitanken leveres med pumpe for støtbelastning men kan også benyttes med selvfall uten tilgang til elektrisitet.

Benytt gjerne kontaktskjema dersom du vil vite mer om kombitanken.

Kombitank

 

Kombitank – slamavskiller 2m3 og filterkum 2,4 eller 4 m2.

 

Jeg er interessert!

Ditt navn

Telefon

E-post

Melding