Pumpekum og støtbelastere

Pumpekum (/støtbelaster) for  vann
og kloakk med og uten pumpe

Pumpekum:

Vi leverer pumpestasjoner, med eller uten pumpe.

Pumpekum550lPumpekum 1400L

TypeVolumHøydeDiameter
FP-ST-0,30,3m31000600
FP-ST-,40,4m31500600
FP-ST-0,60,6m32300600
FP-ST-0,750,75m31400900
FP-ST-1,0 1,0m32300800
FP-ST-1,41,4m315001350

Støtbelastere:

Får vi oppgitt størrelse på infiltrasflaten og løftehøyde kan vi beregne pumpekapasitet og støtvolum og sette sammen den løsningen som kreves for ditt anlegg.

Silo:

Pumpekummen bør plasseres så nær siloen som mulig. Plastrør 75 mm legges med en liten helning oppover fra siloens sluk til pumpekummen slik at en får veskelås.
NB! Gå ikke nedi kummen da silosaften utvikler giftige gasser.

Pumpekum300l
Montering:

Tanken plasseres på et 20 cm sandsjikt og avstemples mot setninger.
Rundt tanken fylles 20 cm lag av sand med kornstørrelse 3 -15 cm.
Maks nedgravningsdybde er 1 m fra terreng til tankhals
Skjøteringer på 50 cm og 100 cm leveres for større nedgravingsdybder.

Monteringsanvisning er montert på tanken..

Standard utvalg: FP-S 5 leveres med gummipakning for innmontering av 75 mm innløpsrør. Alle har låsbart lokk.

Høyde og diameter kan tilpasses kunden f.eks dia 600 og 800 cm til høyde fra 100 – 220 cm ++

    Jeg er interessert!

    Ditt navn

    Telefon

    E-post

    Melding