Samletanker >

Samletanker benyttes for oppbevaring av kloakk, silo og vann for brannsikring (ikke drikkevann)

For oppbevaring av kjemikalier og petroleumstanker benyttes andre råvarer enn i slamavskillere og samletanker. Spesialproduksjoner.

Vannsisterner / tanker for drikkevann behandles med coating.

Samletanker produseres i størrelse fra 300 liter og oppover.