Samletanker > 10m3

n10m3 overSamletank

Samletank brukes der utslipp til sjø/terreng eller tilkobling til offentlig kloakk ikke er mulig.
Bruk vannbesparende toalett for å unngå for hyppig tømming av tanken. Tømming utføres av slamsugebil.

Nivåvarsler, som varsler når tanken bør tømmes, leveres som ekstrautstyr.

Samtlige tanker leveres med innmontert gummipakning for 110 mm innløp.

Tanken leveres med låsbart lokk.

Tanken plasseres på et 20 cm sandsjikt og avstemples mot setninger. Rundt tanken fylles et
20 cm lag med grus (3 – 15 mm).

Monteringsanvisning er festet på hver tank.

Maks nedgravningsdybde: 1 m fra terreng til tankhals.

Volum m3Lengde
9315 cm
10340 cm
12405 cm
14466 cm
16530 cm
18594 cm
20657 cm
22721 cm
24785 cm
26848 cm
28912 cm
30976 cm

Større tanker, opp til 100m3 ++ på forespørsel. Kan også produseres i dimensjoner på 2400 og 3000mm.