Samletanker < 10m3

nsamletank4m3

FP-ST 4 Kule

nSamlet3m3

FP-ST 3

n6m3SamletankLiggende

FP-LI-6

Samlet6m3staaende

FP-ST 6

Samletank brukes der utslipp til sjø/terreng eller tilkobling til offentlig kloakk ikke er mulig. Bruk vannbesparende toalett for å unngå for hyppig tømming av tanken. Tømming utføres av slamsugebil.

Nivåvarsler, som varsler når tanekn bør tømmes, leveres som ekstrautstyr.  Samtlige tanker leveres med innmontert gummipakning for 110mm innløp.

Tanken leveres med låsbart lokk.

TypeVolumHøyde innløpTot. høydeDiameter
FP-ST 33 m3145 cm180 cm160 cm
FP-ST 4 (5)5 m3165 cm190 cm230 cm
FP-ST 66 m3180 cm200 cm230 cm
FP-LI-66 m3160 cm200 cm160 cm

Montering
Tanken plasseres på et 20 cm sandsjikt og avstemples mot setninger. Rundt tanken fylles et 20 cm lag med grus 3 – 15 mm. Monteringsanvisning er festet på hver tank. Maks nedgravningsdybde: 1 m fra terreng til tankhals