Sandfilterkum

Sandfilterkum FP-SF 4,2 med selvfall.

 

Sandfilterkum6m3

 

Større sandfilterkummer lages etter behov.

Sandfilter lages der infiltrasjon til grunn ikke kan benyttes eller i våtmarksfilter.
Det kan benyttes flere sandfiltertanker, slamavskillere for å oppnå større infiltrasjonsflater.

Sandfilterkum leveres med følgende:
110 pakning for gjennomføring av innløp og 110 mm stuss utløp, 110mm stuss til lufting og 110mm perforert rør i bunn.

Låsbart lokk.

 

TypeTotal høydeDiameterH innløpH utløpFilterflate
FP-SF 4,2195 cm230160304,2 m2
FP-SF 2,0180 cm160130302 m2
FP-SF 1,4150 cm135120151,4 m2