Slamavskillere >

Alle slamavskillere leveres etter standard NS-EN 12566-1 / VA-Miljøblad nr 48.

Dette er anbefalt renseløsning med støtbebelastet infiltrasjon.

Slamavskilleren er et mekanisk rensetrinn hvor funksjonskravet er at sedimenterbart og flytende
stoff skal holdes igjen og ikke bli ført videre.

Slamavskillere for sanitært avløpsvann har tre
bruksområder:

 1. Som eneste rensetrinn ved gode sjøresipienter.
 2. Som forbehandler av avløpsvannet før det går til naturlig infiltrasjon.
 3. Som forbehandler av avløpsvannet før det går til filteranlegg
 4. Som påfølgende rensetrinn etter minirenseanlegg

Vi leverer komplette anlegg med slamavskiller, støtbelaster, manifold og ferdigborret 32 mm infiltrasjonsrør.
Vi dimensjonerer pumpe og pumpekummer ut fra prosjektering og utslippstillatelse. 

Slamavskiller, stående

Varenummer TypeDimensjon
40101m3Ø:1350, H:1500
40112m3Ø:1600, H:1800
40124m3Ø:2300, H:1900

Slamavskiller, liggende

Varenummer TypeDimensjoner
40156m3Ø:1600, H:2400, L:3400
40137m3Ø:2000, H:2400, L:3000
40149,5m3Ø:2000, H:2400, L:3680
420012m3Ø:2000, H:2400, L:4650
420114m3Ø:2000, H:2400, L:5410
420215,5m3Ø:2000, H:2400, L:5960
420316,5m3Ø:2000, H:2400, L:6330
420418m3Ø:2000, H:2400, L:6890
420520m3Ø:2000, H:2400, L:7630
420622m3Ø:2000, H:2400, L:8360
420724m3Ø:2000, H:2400, L:9120
420826m3Ø:2000, H:2400, L:9840
420928m3Ø:2000, H:2400, L:10590
421030m3Ø:2000, H:2400, L:11340

Priser finner du her

Vi kan produsere slamavskillere på Ø:1600, 2000, 2400 og 3000.

Andre størrelser fås på forespørsel. 

Legg inn ønsket størrelse i skjemaet. Vi kan også produsere liggende slamavskillere i diameter 1600 mm når forholdene ikke er egnet for dypere nedgraving.

 

Vi besvarer forespørselen ved første anledning og innen 1 virkedag.

  Jeg er interessert!

  Ditt navn

  Telefon

  E-post

  Melding