Slamavsk. 1m3

Slamavskiller FP-1,1 for fritidsbolig med WC

Alle slamavskillere leveres etter standard NS-EN 12566-1 / VA-Miljøblad nr 48.

Slamavskilleren er et mekanisk rensetrinn hvor funksjonskravet er at sedimenterbart og flytende
stoff skal holdes igjen og ikke bli ført videre.

Slamavskillere for sanitært avløpsvann har tre
bruksområder:

 1. Som eneste rensetrinn ved gode sjøresipienter.
 2. Som forbehandler av avløpsvannet før det går til naturlig infiltrasjon.
 3. Som forbehandler av avløpsvannet før det går til filteranlegg.

slamavskiller 1m3

Våtvolum1 m3
Vekt77 kg
Diameter Inn/utløp110 mm
Ant. Kammer2
Total høyde1500 mm
Diameter tank1350 mm
Diameter tanktopp600 mm

slamavskiller 1m3mal

For større nedgravingsdybde kan skjøtestykke (500mm eller 1000mm)  leveres.

Nedgravingsdybde v/drenert grunn: 1000mm fra terreng  til tankhals. Tanken plasseres på et 200mm sandsikt og avstemples mot setninger. Rundt tanken fylles et 200mm lag av sandsikt (se monteringsanvisningen).

Monteringsanvisning er festet på hver tank.

  Jeg er interessert!

  Ditt navn

  Telefon

  E-post

  Melding