Slamavsk. 2m3, 2 kammer.

2m3aSlamavskiller FP-2,2 for fritidsbolig med WC

Alle slamavskillere leveres etter standard NS-EN 12566-1 / VA-Miljøblad nr 48.

Slamavskilleren er et mekanisk rensetrinn hvor funksjonskravet er at sedimenterbart og flytende
stoff skal holdes igjen og ikke bli ført videre.

Slamavskillere for sanitært avløpsvann har tre
bruksområder:

  1. Som eneste rensetrinn ved gode sjøresipienter.
  2. Som forbehandler av avløpsvannet før det går til naturlig infiltrasjon.
  3. Som forbehandler av avløpsvannet før det går til filteranlegg.
Våtvolum2m3
Vekt108 kg
Diameter Inn/utløp110 mm
Ant. Kammer2
Total høyde1800 mm
Diameter tank1600 mm
Diameter tanktopp600 mm

For større nedgravingsdybde kan skjøtestykke (500mm eller 1000mm) leveres.

Nedgravingsdybde v/drenert grunn: 1000mm fra terreng til tankhals. Tanken plasseres på et 200mm sandsikt og avstemples mot setninger. Rundt tanken fylles et 200mm lag av sandsikt (se monteringsanvisningen).

Monteringsanvisning er festet på hver tank.

2m3mal 2m3topp