Slamavsk. 4m3-3delt

Slamavskiller F-4,3 1 boligenhet med tilknyttet klosettavløp

nsamletank4m3_1

Her har vi framtidens slamavskiller

1. Det finnes ingen slamavskiller på markedet med så lang strømningsvei.
2. Den har meget langsom vandring på slammet.
3. Den har stor arbeidsflate (vannspeil), 4,15 m2. Hovedkammer er 3,12 m2.

Punkt 1, 2 og 3 er av største betydning for å få renest mulig utslipp.

Slamavskilleren har lav byggehøyde. Dette har store fordeler med hensyn til nedgravingskostnader. Tankens rominndeling gjør tømmingskostnadene minimale

 

Våtvolum4m3
Vekt177 kg
Diameter Inn/utløp110 mm
Ant. Kammer3
Total høyde1900 mm
Diameter tank2300 mm
Diameter mantut600 mm

4m3malNedgravingsdybde  v/drenert grunn: 1000mm fra terreng  til tankhals. Tanken plasseres på et 200mm sandsikt og avstemples mot setninger. Rundt tanken fylles 200mm lag av tillatt masse (se monteringsanvisningen).For større nedgravingsdybde kan skjøtestykke (500mm eller 1000mm) leveres.

Monteringsanvisning er festet på hver tank.

 

4m3topp