Slamavsk. 4m3-3delt

nsamletank4m3_1

Alle slamavskillere leveres etter standard NS-EN 12566-1 / VA-Miljøblad nr 48.

Slamavskilleren er et mekanisk rensetrinn hvor funksjonskravet er at sedimenterbart og flytende
stoff skal holdes igjen og ikke bli ført videre.

Slamavskillere for sanitært avløpsvann har tre
bruksområder:

  1. Som eneste rensetrinn ved gode sjøresipienter.
  2. Som forbehandler av avløpsvannet før det går til naturlig infiltrasjon.
  3. Som forbehandler av avløpsvannet før det går til filteranlegg.

Slamavskilleren har lav byggehøyde. Dette har store fordeler med hensyn til nedgravingskostnader.

Denne kan også leveres med pumpe integrert .

Våtvolum4m3
Vekt177 kg
Diameter Inn/utløp110 mm
Ant. Kammer3
Total høyde1900 mm
Diameter tank2300 mm
Diameter manntut600 mm

4m3malNedgravingsdybde  v/drenert grunn: 1000mm fra terreng  til tankhals. Tanken plasseres på et 200mm sandsikt og avstemples mot setninger. Rundt tanken fylles 200mm lag av tillatt masse (se monteringsanvisningen).For større nedgravingsdybde kan skjøtestykke (500mm eller 1000mm) leveres.

Monteringsanvisning er festet på hver tank.

4m3topp