Slamavsk. fra 2 til flere

Slamavskiller for 2 til flere boligenh. – hyttefelt – turistbedr.

 

 

7m3mal

7m3

 

Antall boligenheterm3Tot lengde
2 stk7,0300 cm
3 stk9,5368 cm
4 stk12,0465 cm
5 stk14,0541 cm
6 stk15,5596 cm
7 stk16,5633 cm
Våtvolum7m3
Vekt395 kg
Diameter Inn/utløp110 mm
Ant. Kammer3
Total høyde2400 mm
Diameter tank2000 mm
Diameter manntut600 mm

Boligenheter med klosettavløp tilknyttet.

For større nedgravingsdybde kan skjøtestykke på 500mm eller 1000mm leveres.

Nedgravingsdybde v/drenert grunn : 1000mm fra terreng til tankhals.

Tanken plasseres på et 200mm sandsikt og avstemples mot setninger. Rundt tanken fylles et 200mm lag av sandsikt (se monteringsanvisningen).
Monteringsanvisning er festet på hver tank.