Våtmarksfilter

Naturbasert renseanlegg (våtmarksfilter) for avløpsvann fra hus og hytter.

 

Ut fra skissen under vil våtmarksfilteret kunne bestå av:
– slamavskiller og pumpekum
– dom med sprededyse
– våtmarksfilter med inn- og utløpsdel (fosforfjering)

 

vaatmarkfilter

 

Dette er et naturbasert renseanlegg for utløpsvann som er utviklet etter de siste kjente forskningsresultater. Vi henviser til NKF/NORVAR miljøblad nr.49 og NAT programmet ved Jordforsk. Anlegget er en enkel, effektiv og miljøvennlig løsning for rensing av avløpsvann fra hus eller hytter og kan dimensjoneres fra en enhet til boligfelt. Det har en enkel installasjon og krever lite vedlikehold.

For tekniske spesifikasjoner se slamavskillere, pumpekum osv.

For mer informasjon ta kontakt.