Vår nye fabrikk

fabrikk_montasje1 Det nye bygget bruker jordvarme som oppvarming. Dette for å spare miljøet og naturligvis penger på sikt.

Innemiljøet er også bli mye bedre, fordi vi flytter monteringen av tanker inn i monteringshallen og slipper dermed plassmangel, støv og støy i sprøytehallen.

Vi har forbedret inneklimaet med et nytt luftrenseanlegg og utslippene ut er mindre grunnet et forbedret renseanlegget.

Vi er med andre ord svært stolte over vårt nye bygg.

Vi vil også takke Sparebank 1 Forsikring for et godt samarbeid.