Våre kunder

VasystemerVA-Systemer selger og distribuerer løsninger forhåndtering, infiltrasjon og rensing av overvann og avløpsvann.
Vi gir også veiledning til prosjekterende ved bruk av våre produkter. Vi holder til i Vågå, og vi leverer vann og avløpssystemer i hele Norge og Sverige.
Les mere på deres nettsted: http://www.va-systemer.ipub.no/

 

GLandhandelGausdal Landhandleri AS er Norges største byggevareforretning uten kjedetilknytning. Vi omsatte i 2008 for ca 680 millioner kroner og vi forventer en økning i årene som kommer. Bedriften har i dag ca 250 fast ansatte fordelt avdelingene: Dombås, Lom, Otta, Vinstra, Gausdal, Lillehammer, Mesnali, Rudshøgda og Gjøvik. Les mere på deres nettsted: http://www.gaus.no/